А-П

П-Я

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  A-Z

 

На этой странице выложена электронная книга Молитвы автора, которого зовут Ироденко Наталья. В электроннной библиотеке park5.ru можно скачать бесплатно книгу Молитвы или читать онлайн книгу Ироденко Наталья - Молитвы без регистрации и без СМС.

Размер архива с книгой Молитвы равен 25.36 KB

Ироденко Наталья - Молитвы => скачать бесплатно электронную книгу


@B1 = Звернення
до
читача
@B2 = 6
@B1 = <169>Вiдродження
несе
Христос
тобi<170>
@B2 = 7
@B1 = Проповiдь
на
горi
@B2 = 7
@B1 = Моя
Укра<200>но,
схились
перед
Богом!
@B2 = 9
@B1 = Мо<219> свiдоцтво
@B2 = 10
@B1 = Молитва
покаяння
@B2 = 12
@B1 = Переображення
@B2 = 12
@B1 = Ти тiльки
прийди
до
Христа
на
хрестi
@B2 = 13
@B1 = Ранкова
зоря
@B2 = 14
@B1 = Господь,
прости
нас!
@B2 = 14
@B1 = Укра<200>но
моя,
з Христом
<197> воля
твоя
@B2 = 15
@B1 = У тяжку
хвилину
@B2 = 16
@B1 = Вкажи
менi
путь
@B2 = 16
@B1 = Зда<219>ться
часом
<197> я,
як
та
Марiя
@B2 = 17
@B1 = Його
iм'я
@B2 = 18
@B1 = Побажання
в день
вiнчання
@B2 = 18
@B1 = Молитва
@B2 = 18
@B1 = Божа
любов
@B2 = 19
@B1 = Слава
Господу
Христу
@B2 = 20
@B1 = Мiй
Спаситель
@B2 = 21
@B1 = Я дякую
тобi
@B2 = 22
@B1 = Довго
я
по
свiтi
блукала
@B2 = 23
@B1 = О, Спаситель
мiй
@B2 = 23
@B1 = Молитва
@B2 = 24
@B1 =
@B1 =
@B1 = Величие
@B2 = 25
@B1 = Свет
любви
@B2 = 26
@B1 = Прославление
@B2 = 26
@B1 = Твоя
любовь
@B2 = 27
@B1 = <169>Хвалите
Господа,
все
народы...<170>
@B2 = 28
@B1 = Моим
братьям
и сестрам,
остающимся
и отъезжающим
@B2 = 28
@B1 = С Новым
годом!
@B2 = 29
@B1 = Что
вину
мне
может
смыть
@B2 = 31
@B1 = Склонитесь
пред
крестом
@B2 = 32
@B1 = Ты
приди
ко
Христу
@B2 = 34
@B1 = Господь,
я
люблю
Тебя
@B2 = 35
@B1 = Господь,
удержи
нас
от
грешных
путей
@B2 = 36
@B1 =
@B1 =
@B1 = Redeemer
@B2 = 38
@B1 = The Morning Star
@B2 = 38
@B1 = Gratitude
@B2 = 39
@B1 = Crucifixion
@B2 = 39
@B1 = The Gospel according to John
@B2 = 40
@B1 = I'm like the Samaritan woman
@B2 = 41
@B1 = Immanuel
@B2 = 41
@B1 = <169>You are my rock and my salvation<170>
@B2 = 42
@B1 = <169>Show me the way I should go, o Lord!<170>
@B2 = 42
@B1 = <169>Jesus, Holy One<170>
@B2 = 43
@B1 = <169>O Lord, keep me from deceitful ways<170>
@B2 = 44
@B1 = <169>I prase the Lord with all my heart!<170>
@B2 = 44
@ZAGL = ЗВЕРНЕННЯ ДО ЧИТАЧА
Бiльша
частина
мого
свiдомого
життя
припала
на
перiод
полiтичного,
економiчного
та
духовного
<169>застою<170> на
мо<200>й
рiднiй
Укра<200>нi.
Так
само
складався
i мiй
особистий
шлях.
Невдачi
у
шлюбi,
вiдсутнiсть
друзiв,
самотнiсть
у
тяжкi
хвилини
життя
супроводжували
мене,
i я
не
могла
вирватися
з обiймiв
вiдчаю.
Виросла
в сiм'<200> вчи<%-2>телiв,
i хоча
вони
дали
менi
добру
освiту,
проте
не
навчили
основного
<197><%0> як
вiрити
i пiзнати
Бога
i Спасителя
Iсуса
Христа.
Але
наша
душа,
що
створена
по
образу
Божому,
прагне
до
вiдносин
з Ним,
i нiщо
не
може
заповнити
ту
порожнечу,
що
iсну<219> у
серцi
людини.
В тяжкi
хвилини
я
почала
звертатися
до
Бога
за допомогою,
тягнуло
вiдвiдувати
Церкву,
куди
я
деколи
забiгала,
щоб
поставити
свiчку
та
написати
iмена
померлих
та
живих
дорогих
для
мене
людей.
Я не
мала
Бiблi<200> або
Нового
Заповiту
i не
знала,
що
таке
<218>вангелi<219>. I хоча
друге
замiжжя
склалося
непогано,
народилися
два сина,
росла
донька-помiчниця,
але
я
все
ж таки
не
була
щаслива.
I ось
у
мо<219>му
домi
з'явився
Новий
Заповiт,
i вiн
став
любимою
мо<219>ю
книгою,
<216>з сторiнок яко<200> вiдкрився
менi
образ
Божого
Сина
Iсуса
Христа.
Мене
дивували
Його
слова:
<169>Я <219> шлях,
iстина
i життя<170> i я
не
могла
зрозумiти,
що
вони
означають.
I взагалi
я
багато
чого
не
розумiла
в цiй
книзi,
але
кожний
день
щось
тягло
мене
знову
i знову
вiдкривати
<200><200> i читати.
Це було
в тi
благословеннi
для
Укра<200>ни
роки,
коли
Слово
Боже
вперше
вiльно
залунало
в Укра<200>нi.
Але
багатьом
iз нас
знову
не
було
часу
прислухатися.
Менi
теж.
Iнтенсивна
робота
в Iнститутi
вдосконалення
лiкарiв,
клiнiка,
пiдготовка
до
лекцiй,
науковi
пошуки,
з'<200>зди i конференцi<200>, праця
над
докторською
дисертацi<219>ю,
сiм'я
не
залишали
вiльного
часу.
I ось
одного
разу
я
побачила
об'яву
в метро,
яка
запрошувала
вiдвiдати
Богослужiння
християн,
послухати
проповiдь
Слова
Божого,
спiви
та
вiршi,
що
прославляють
Iсуса
Христа.
<%-2>Подумала
зразу:
<169>Пiду!<170> Прибiгла
додому
i запросила
сво<200>х
домашнiх
<197><%0> чоловiка
i синiв
<197> пiти
з<216> мною.
Але
вони
вiдмовилися:
щось
цiкаве
йшло
по
телебаченню.
Пiшла
сама,
але
скоро
перестала
вiдчувати
самотнiсть.
Навкруги
сидiли
люди,
якi
посмiхались
менi,
радiсно
спiвали,
якесь
свiтло
я
бачила
на
<200>хнiх
обличчях.
I коли
в кiнцi
Богослужiння
було
прикликано
тих,
хто
хоче
покаятися
у
грiхах
та
прийняти
Iсуса
Христа
як
особистого
Спасителя,
я
ступила
крок
уперед
i повторила
молитву.
З того
часу
багато
що
змiнилося
у
мо<219>му
життi.
Тепер
я
радiсна
i щаслива
i ви це
зможете
зрозумiти,
коли
прочита<219>те
цю
книгу.
Через
кiлька
мiсяцiв
мiй
чоловiк
Ярослав
зробив
цей
самий
крок,
а слiдом
за ним
i дiти.
Тепер
ми
всi
радi<219>мо,
що
Iсус
Христос
знайшов
нас
i змiнив
наше
життя.
@PODP = Наталiя
Iроденко
@G1 = Все,
що
ми
ма<219>мо,
дав нам
Господь
@G2 = Нехай
щастя
народження
вiд Духа
Святого,
життя
з Iсусом
Христом
пiзнають
всi
люди
на
Землi!
@G3 = Одержанi
кошти
будуть
використанi
для
служiння
Господу,
проповiдi
Слова
Божого
в Укра<200>нi
@G5 = Ми дяку<219>мо
Господу,
який
забезпечив
видання
книги
через
спонсорiв
Петра
та
Iрину
Хазiних.
Нехай
Господь
рясно
благословить
<200>х
та
<200>хню
родину
@G4 = Авторськi
права
закрiпленi.
Книга
не
може
бути
перевидана
без узгодження
з авторами
@G1 = Все,
что
у
нас
есть,
дал
нам
Господь
@G2 = Пусть
счастье
рождения
от
Духа
Святого,
жизни
с
Иисусом
Христом
познают
все
люди
на
Земле!
@G3 = Полученные
средства
будут
использованы
для
служения
Господу,
проповеди
Слова
Божьего
на
Украине
@G5 = Мы
благодарим
Господа,
который
обеспечил
издание
книги
через
спонсоров
Петра
и Ирину
Хазиных.
Пусть
Господь
Бог
щедро
благословит
их
и их
семью
@G4 = Авторские
права
закреплены.
Книга
не
может
быть
переиздана
без согласования
с
авторами
@G1 = Everything that we have, God gave us
@G2 = Let the happiness of being born
from the Holy Spirit and life through Jesus Christ
be known by people throughout the world!
@G3 = Money received will be used
for service to God preaching
God's Word in Ukraine
@G5 = We thank God
<%-3>who provided for the publication of this<%0> book, through sponsors
Peter and Irene Khazin. Let the Lord abundantly bless
them and their family
@G4 = Copyright is reserved.
Any poem of the book cannot be reprinted
without authors' permission
@NP1 = Вiдродження
несе
Христос
тобi,
@P1 = Кра<200>нi,
де живеш,
тво<200>й
сiм'<200>.
@P1 = Всi,
хто
почу<219> Слово
це
святе,
@P1 = Хай
знають:
в щастя
край
Воно
веде!

@P1 = Воно
<219> правда,
сила
i життя,
@P1 = Бо
кличе
всiх
людей
до
каяття!

@P1 = Вже час
тобi
примирення
знайти
@P1 = З Тим,
Хто
створив
iснуючi
Свiти.
@P1 = Вiддай
Йому
честь,
шану
i любов,
@P1 = Усi
грiхи
змива<219> Його
кров.

@P1 = Христос
<219> Правда,
Шлях
твiй
i Життя,
@P1 = Вiн
кличе
i тебе
до
каяття!
@NP2 = ПРОПОВIДЬ НА ГОРI
@P4 = Тiснить
народ
Спасителя
<197> Месiю,
@P4 = I мусить
пiднятись
на
гору
Вiн.
@P4 = Говорить
Бог:
сяга<219> слiв
тих
сила
@P4 = До
всiх
сердець.
Луна<219>, наче
дзвiн.
@P4 = Юдея
й
Галiлея
пам'ятають
@P4 = Ту
повновладну
проповiдь
Христа.
@P4 = Стоять
притихлi...
Й поки
що
не
знають
@P4 = Вiд Кого
лине
сила
слова
та.
@P4 = <169>Блаженнi
вбогi
духом
i смиреннi.
@P4 = Святого
Духа
<200>м
дарую
Я.
@P4 = З Ним
будете
щасливi
i спасеннi
@P4 = Не тiльки
ви, а й
ваша
вся
сiм'я.
@P4 = Блаженнi
ви, коли
вас
будуть
гнати,
@P4 = Повиннi
ви за Мене
це
прийнять,
@P4 = I не
призна<219> доньку
свою
<197> мати,
@P4 = I чоловiка
<197> жiнка,
тестя
<197> зять.
@P4 = Блаженнi
ви, засмученi
нуждою.
@P4 = Про
вас,
брати,
подбаю
щиро
Сам,
@P4 = Бо
хлiб
i воду
Я несу
з Собою,
@P4 = Утiшу
спраглих
i голодним
дам.
@P4 = Я хочу,
щоб
за правду
ви стояли,
@P4 = Щоб
милосердя
ваше
бачив
свiт,
@P4 = Щоб
чистi
руки
Богу
простягали,
@P4 = Щоб
шанував,
любив
вас
весь
нарiд.
@P4 = Iз чистим
серцем
в вишнiх
славте
Бога,
@P4 = I станьте
свiтлом
в мороцi
i млi.
@P4 = На небо
йде
одна,
вузька
дорога,
@P4 = <215><200> не
знають
люди
на
землi.
@P4 = Свiтильники
нехай
горять
i сяють,
@P4 = Як
Я для
вас,
так
будьте
ви для
них.
@P4 = Вiд ваших
дiл
слiпi
хай
прозрiвають,
@P4 = Наповниться
свiт
Словом
для
глухих.
@P4 = Ви <197> сiль
землi.
То
ж силу
не
втрачайте,
@P4 = Щоб
зберегли
ви землю
вiд гниття.
@P4 = Помiж
собою
завжди мир
тримайте,
@P4 = Та кличте
всiх
людей
до
каяття.
@P4 = Радiйте
так,
як
дiти.
I чекайте,
@P4 = Бо
Царство
Боже
скоро
вже прийде.
@P4 = Лиш
не
ходiть
за ним
i не
шукайте,
@P4 = Не говорiть:
яке
воно?
i де?
@P4 = Будуйте
дiм
на
каменi
святому.
@P4 = Я <197> скеля,
Я <197> любов,
Я <197> благодать.
@P4 = Довiртеся
Менi,
Мо<219>му
Слову,
@P4 = Не бiйтеся
в серця
Мене
прийнять.
@P4 = Благаю
вас,
брати,
не
роздiляйтесь!
@P4 = <218>дине
тiло
Господа
Христа!
@P4 = В одному
дусi
й
думках
об'<219>днайтесь!
@P4 = Це Моя
воля
й
заповiдь
свята.
@P4 = Любiть,
благословляйте
всi
народи,
@P4 = Синами
будьте
вашого
Отця.
@P4 = Вас
проведу
крiзь
бурi
i незгоди.
@P4 = Я <197> з вами,
вiд початку
до
кiнця."
@P4 = Я твердо
вiрю:
наш
Христос
<197> Месiя
@P4 = Вряту<219> всiх
дiтей
i немовлят
@P4 = В той
день,
коли
зруйнуються
стихi<200>
@P4 = I, похитнувшись,
упаде
Земля.
@P4 = З тих
пiр
до
нинi
дiти
Божi
знають:
@P4 = Вiн
з нами.
Вiд початку
<197> до
кiнця.
@P4 = Свiтильники
горять
i не
згасають
@P4 = Чека<219>мо
небесного
вiнця.
@P4 = А ти,
мiй
друг,
чи
зна<219>ш
ти
Месiю,
@P4 = Що
умирав
за тебе
на
хрестi?
@P4 = Чи зна<219>ш,
що
придба<219>ш
ти
спасiння,
@P4 = Якщо
приймеш
Його
Слова
Святi?
@P4 = Тiснить
народ
Спасителя-Месiю,
@P4 = I мусить
пiднятись
на
гору
Вiн
@P4 = Говорить
Бог:
сяга<219> правди
сила
@P4 = До
всiх
сердець.
Луна<219>, наче
дзвiн.
@NP3 = МОЯ УКРА<215>НО,
СХИЛИСЬ ПЕРЕД БОГОМ!
@P2 = Земле!
На хвилину
зупинись!
@OBR1 = I назад
в минуле
подивись!
@P2 = Як
ти
вiдступила
вiд Творця
@OBR1 = i забула
вiчний
дiм
Отця.
@P2 = Як
пiшла
ти
шляхом
вiйн
i зла,
@OBR1 = спокiй
у
сiм'<200> не
зберегла.
@P2 = Почала
служить
чужим
богам,
@OBR1 = що
принесли
лихо
й
горе
нам.
@P2 = Схились
перед
Богом,
моя
Укра<200>но,
перед
Тим,
@OBR1 = Хто
Життя
<219> i Хлiб.
@P2 = Перед
Тим,
Кому
здавна,
зверх
тисячу
рокiв,
@OBR1 = давала
священий
обiт.
@P2 = Хто
створив
планети
i зiрки?
@OBR1 = Заснував
назавжди
Хто
вiки?
@P2 = Хто
закони
дав Вселеннiй
всiй?
@OBR1 = Хто
трима<219> час
в руцi
Сво<200>й?
@P2 = Вiн
не
раз
тобi
допомагав,
нiжно
прихилявсь
i говорив.
@P2 = I тепер
знов
шлях
тобi
вказав,
@OBR1 = дверi
Благовiстю
вiдчинив.
@P2 = Схились
перед
Богом,
моя
Укра<200>но,
@OBR1 = схились
перед
Богом
живим!
@P2 = Повернеться
знову
вся
втрачена
сила,
@OBR1 = зася<219>ш
ти
свiтлом
новим.
@P2 = Божий
Син
за тебе
постраждав,
@OBR1 = на
Голгофi
Вiн
життя
вiддав.
@P2 = Залишив
нам
мир
Вiн
i любов,
@OBR1 = наказав
не
проливати
кров.
@P2 = Наш
Христос
воскрес
i iз небес
бачить,
@OBR1 = що
любов
пiшла
з Землi,
@P2 = Бачить,
що
неправда
в нас
живе,
@OBR1 = бачить,
що
блука<219>мо
в пiтьмi.
@P2 = Схились
перед
Богом,
моя
Укра<200>но,
@OBR1 = схились
перед
Богом
живим!
@P2 = Минеться
лиха
та
недобра
година,
@OBR1 = зася<219>ш
ти
свiтлом
новим.
@P2 = <%-2>Ти вiдкрий
всi
храми
i доми,
поверни
всi
свята
i псалми.<%0>
@P2 = Все,
що
ти
колись
у
людей
взяла,
@OBR1 = та
на
злу
наругу
вiддала.
@P2 = Серце
щиро
Богу
присвяти,
iз Христом
Iсусом
ти
iди.
@P2 = З Ним
<197> свобода,
радiсне
життя,
з Ним
<197>
@OBR1 = щасливе
й
вiльне
майбуття!
@NP2 = МО<218> СВIДОЦТВО
@P3 = Була
я
мертва
стiльки
лiт!
@P3 = Життя
не
було
миле.
@P3 = Все
сiро
й
чорно...
Тяжкий
гнiт
@P3 = Давив i душу,
й
тiло,
@P3 = А серце,
стомлене
грiхом,
@P3 = Стогнало
i болiло.
@PR2 =
@P3 = Як
страшно
йти
в земнiй
пiтьмi
@P3 = Без вiри
i надi<200>.
@P3 = <169>Нема<219> щастя
на
землi,<170> <197>
@P3 = Так
говорило
щось
в менi,
<197>
@P3 = Залиш
ти
марнi
мрi<200>.
@P3 = Для
чого
жити?
Скрiзь
лиш
зло.
@P3 = Нi правди,
нi
любовi.
@P3 = Скорiш
би це
життя
пройшло".
@P3 = Як
сон
тяжкий
воно
було,
@P3 = Мов
птаха
у
неволi.
@PR2 =
@P3 = Та Ти, мiй
милосердний
Бог,
@P3 = Все
знав,
все
чув,
все
бачив.
@P3 = Не я,
а Ти мене
впiзнав,
@P3 = Сльозу
Ти кожну
рахував,
@P3 = Яку
менi
призначив.
@PR2 =
@P3 = I деколи
крiзь
барви
слiз
@P3 = Лилось
на
мене
свiтло.
@P3 = I спiв
прекрасний,
мов
з небес,
@P3 = Я чула
в голосi
берез,
@P3 = У шепотiннi
вiтру.
@P3 = То
Ти, втiшаючи,
казав:
@P3 = <169>Ти марно
у
тривозi.
@P3 = Пiзна<219>ш
ти
Мене,
дитя,
@P3 = I зрозумi<219>ш,
що
життя
@P3 = Щасливе
тiльки
в Бозi.
@PR2 =
@P3 = Я <197> твiй
Творець,
Спаситель
твiй,
@P3 = За тебе
я
загинув.
@P3 = Там,
на
Голгофському
хрестi,
@P3 = Щоб
Бог
грiхи
тво<200> простив,
@P3 = Вмирав
Я, як
людина.
@PR2 =
@P3 = Я <197> твiй
Творець,
Спаситель
твiй,
@P3 = Вознесений
на
небо!
@P3 = В мо<200>й
кра<200>нi
неземнiй
@P3 = <218> мiсто,
де живуть
святi.
@P3 = Я з мертвих
встав
<197> для
тебе.
@PR2 =
@P3 = Покайся!
I воскреснеш
вмить,
@P3 = Щоби
зi Мною
жити.
@P3 = Прийми
з небес
Мiй
Дух
Святий,
@P3 = Признай,
що
Я <197> Спаситель
твiй,
@P3 = Iм'я
Мо<219> приклич
ти".
@PR2 =
@P3 = <169>Iсус
Христос!
Я вся
<197> Твоя!
@P3 = Дари
Тво<200> приймаю!
@P3 = Прости!
Нехай
мо<219> життя
@P3 = Тебе лиш
прославля<219>!
@P3 = Нехай
любов
Твоя
свята
@P3 = Зi мною
пробува<219>!"
@PR2 =
@P3 = I сталось
чудо!
Дух
з небес
@P3 = Зiйшов
у
мертве
тiло.
@P3 = I так
як
Ти колись
воскрес,
@P3 = Я пробудилася
вiд сну,
@P3 = Й зустрiла
перший
раз
весну,
@P3 = Спiвала
i радiла.
@PR2 =
@P3 = З тих
пiр,
Спасителю,
в Тобi
@P3 = Життя
мо<219> i радiсть.
@P3 = Ти дав менi
сво<200> плоди:
@P3 = Любов,
i мир,
i святiсть.
@P3 = Я вiрю,
що
спасена
я
@P3 = I вiд грiха,
й
вiд смерти.
@P3 = В Тво<200>х,
Христос,
святих
руках
@P3 = Не зможу
я
померти!
@NP2 = МОЛИТВА ПОКАЯННЯ
@P2 = Коли
в душi
страждання
й
горе,
@OBR1 = з грiхом
iде смертельна
битва,
@P2 = Даремно
плачеш
i стражда<219>ш.
@OBR1 = Спаса<219> лиш
одна
молитва.
@P2 = Це <219> молитва
покаяння.
Вона
<197>
@OBR1 = кiнець
твого
страждання.
@P2 = Вона
несе
тобi
спасiння,
@OBR1 = життя
нового
воскресiння.
@P2 = Коли
життя
дiйшло
до
краю,
@OBR1 = надiя
в темрявi
розбита.
@P2 = Не плач!
Господь
з тобою!
@OBR1 = Тебе спасе
одна
молитва.
@P2 = О, друже
любий,
не
чекай!
@OBR1 = Молися,
кайся,
поспiшай.
@P2 = Схилися
серцем
перед
Богом,
@OBR1 = Господь
Христос
<197> твоя
дорога.
@P2 = I серце
в грудях
знов
заб'<219>ться,
@OBR1 = любов
з надi<219>ю
зiлл<219>ться,
@P2 = I твоя
вiра
утвердиться,
вона
ж веде
@OBR1 = в небесний
Рай.

Ироденко Наталья - Молитвы => читать онлайн книгу далее